Algab täiskasvanud õppija nädal

6.-15. oktoobrini toimub üle Eesti täiskasvanud õppija nädal.
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

Infot täiskasvanud õppija nädala kohta leiate aadressil andras.ee.

Kutse- ja kõrgkoolides toimuvate tasuta kursuste kohta leiate infot Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused.

Karjäärivaliku tegemisel on abiks OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud. Rohkem infot leiate lehelt haridusportaal.edu.ee/valdkonnad.

Kunagi pole hilja õppida.