Lugemishuviline lemmikloom

Lugemishuviline lemmikloom

Viimasel ajal on sagenenud juhud, kus koerad on näidanud üles aktiivset huvi raamatute vastu. Kahjuks lõpeb see tavaliselt raamatule halvasti. Raamatu laenutajale on lemmiklooma lugemishuvi kulukas, sest äraloetud raamat tuleb asendada. Raamatukogu on ka kurb, sest hävineda võivad teosed, mida on raske või võimatu leida ja asendada.

Mida teha kui Sinu koer on raamatut närinud?

Võta julgelt ühendust raamatukoguga! Kahjustuste ulatuse järgi otsustatame, kas raamatut on võimalik parandada või on vaja asendada uue eksemplariga.

Palume raamatuid ise mitte parandada. Raamat, mida enam müügil ei ole, tuleb asendada samaväärse teosega. Sellisel juhul lepitakse asendusraamat kokku teenindusosakonna juhatajaga või lasteteeninduse peaspetsialistiga.