Osale uuringus!

Osale uuringus!

Osale Rahvusraamatukogu eestvedamisel läbiviidavas uuringus ning aita kaasa tuleviku raamatukogusüsteemi loomisele!

Millised on sinu senised kogemused raamatukogudega? Millal viimati e-raamatukogus käisid?

Teenusedisaini agentuur Rethink koos Rahvusraamatukoguga viib läbi uuringut, et mõista paremini Eesti inimeste harjumusi ja eelistusi seoses raamatute laenamise ning e-kataloogide kasutamisega.
Neil on sulle mõned küsimused, mille vastamiseks ei kulu rohkem kui 4-5 minutit. Küsimustiku leiad siit: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=et

Aitäh vastamast! 

TAKE PART IN THIS STUDY
What is your experience with libraries like so far? When was the last time you visited an e-library?

Together with the National Library (Rahvusraamatukogu) we are conducting a survey to better understand the habits and preferences of Estonian people in relation to borrowing books and using library e-catalogues.

We have some questions that won’t take more than 4-5 minutes to answer.

You can find the questionnaire here: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=en

Thank you for answering!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
Каков ваш опыт взаимодействия с библиотеками? Когда вы в последний раз пользовались электронными услугами библиотеки?

Совместно с Эстонской Национальной Библиотекой мы проводим исследование, чтобы понять каковы предпочтения и ожидания жителей Эстонии относительно услуг библиотеки и какова ситуация с использованием электронного каталога.

Просим ответить на несколько вопросов, которые не займут более 4-5 минут. Опросник найдёте здесь: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=ru

Заранее спасибо за ответы!