Raamatukogud Ukraina inimeste toetuseks

Euroopa raamatukogudeühingute ühing EBLIDA, NAPLE ja Public Libraries 2030 kirjutasid alla koostöölepingule.

Raamatukogude organisatsioonid kutsuvad üles kõiki raamatukogusid koguma ja kättesaadavaks tegema üksnes tõest informatsiooni Ukrainas toimuva kohta, toetama demokraatiat ja sõnavabadust ning olema valmis võimalike põgenike toetamiseks.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on koos Balti riikide raamatukogude ühingutega kirjutanud alla Ukraina ühinguga hea tahte lepingu, sellest lähtuvalt toetame oma Ukraina kolleege, sealseid inimesi ja mõistame täielikult hukka Ukrainas toime pandava mõistusevastase agressiooni.

Tartu Ülikooli Raamatukogu koostas loetelu usaldusväärsetest kanalitest Ukraina sündmuste kajastamisel. Tutvuge loeteluga https://utlib.ut.ee/raamatukogu-koostas-loetelu-usaldusvaarsetest-kanalitest-ukraina-sundmuste-kajastamisel