Rändnäitus „Ida murrang. Elumaailmad muutumises”

Lühiajaliselt, vaid 19.-28. oktoobrini, on Keilas võimalik tutvuda rändnäitusega „Ida murrang. Elumaailmad muutumises”.

Näitus keskendub põhiliselt idasakslastele muutuste kogemustele, kelle elud ja maailmad muutusid täielikult nii müüri langemisega novembris 1989 kui ka Saksamaa taasühinemisega 3. oktoobril 1990.  Näitus soovib algatada arutelu ja kogemustevahetust pärast taasühinemist toimunud murrangute ulatuse üle. Teemad, mida näitus käsitleb, hõlmavad Ida-Saksa linnade renoveerimist ja samas ka lammutamist, naiste ja perekondade olukorda, noortekultuuri, identiteedirajajate küsimust, ühtsust idanaabritega, Ida-Saksamaa ülesehitamist ja selle tulemusi ning viimastel aastatel esile tulnud uusi sotsiaalseid lõhesid.

Tulge vaatama ja kaasa mõtlema.