Uuem kodulookirjandus

Uusi raamatuid 2021

Aller, Kadri. Krokuall ja muttertansi : tondijutte Keila kihelkonnast. Keila, 2021

See on Keila kihelkonnast pärit tondijuttude raamat.   Rahvapärimuse põhjal on need ümber jutustanud Kadri Aller.

Lugude kirjutamisel on aluseks võetud Keila kihelkonnast pärit ülestähendused luupainajatest, näkkidest, krattidest, kodukäijatest ja muudest kummalistest tegelastest, mis pärimusteadetena on hoiul Eesti Rahvaluule Arhiivis.

Kadri on neljandat põlve keilalane, lõpetanud Keila Gümnaasiumi aastal 2006.

Raamatu on ta pühendanud oma vanaema Margot Laulule.

Urbanik, Terje.  Siniste süte ja vete lummuses.  [Rannamõisa], [2014]

Raamat on valminud Rannamõisa Laevaseltsi projekti «Elu võimalikkusest põhjarannikul ja Vääna jõe kallastel» raames.
Raamat kajastab Rannamõisa kandi mere- ja kalastuse ajalugu, rannarahva eluolu, nende rõõme ja muresid nii Vääna jõe kui Keila jõe kallastel. Samas on raamatust oluline osa pühendatud Ahto Valteri elule, kes esimese eestlasena purjetas eesti lipu all ümber maakera.

Sisaldab unikaalseid fotosid ja ka purjelaev „Ahto“ jooniseid.

Terje Urbanikult on varem ilmunud mitmeid väljaandeid Harku valla ajaloost.

Maiste, Juhan. Anija mõisa ajalugu. Aadel ja talupoeg. Tallinn, 2021

Olulise kultuuriväärtusega teos ja üks põhjalikumaid mõisaajaloo käsitlusi.

Kunstiajaloolasest autor ütleb, et on tahtnud lugejale pakkuda raamatut, kus on üht lugu püüdnud jutustada kahest erinevast perspektiivist: nii mõisniku kui talupoja seisukohast vaadatuna. Siin on käsitletud oluliselt enamat kui ainult Anija mõisa ja maad selle ümber. On püütud näha laiemat tausta nii Eestis kui mujal. Raamatus on üle 300 illustratsiooni ja ka isikunimede register.

Juhan Maiste on varem avaldanud raamatuid mõisaarhitektuuri, Tallinna vanalinna ja Estonia teatrimaja kohta jm.

Teinbas, Lembit. Lugusid … : vanadest kõrtsidest: Kiilist Keilani – Ääsmäelt Nõmmeni. Saku mõisahäärberist. Saku Õlletehase ajaloo keerdkäikudest.  [Jälgimäe] : L. Teinbas, 2021

Lood vanadest kõrtsidest ja pruulikodadest, mõisatest, nende peremeestest ja vassimistest Saku Õlletehase ajaloo ümber. Raamatu esimeses jaos on kirjutatud vanadest kõrtsidest Kurna, Sausti, Tõdva, Saku, Saue ja Keila kandis. Teine jagu sisaldab Saue ja Saku mõisate minevikukirjeldusi ning kolmas jagu tutvustab õlletootmise ajalugu Sakus, samuti Jõhvi mõisa iidset alkoholimajandust ja kunagist Jõhvi Õllevabrikut.

Raamatu koostajalt on varemgi ilmunud koduloolisi väljaandeid Jälgimäe, Saue ja Saku piirkonna kohta.

Koppel Helle. Valge maja lood. Saue kool 1921-1974. [Saue], 2021

Vanamõisa ja Alliku küla piiril on valge punase katusega hoone, mida tuntakse Valge maja nime all. Selles majas on jagati koolitarkust Saue kandi lastele aastatel 1921-1974.

Kroonikaraamatute, arhiivimaterjalide ja mälestuste põhjal on kokku pandud huvitav raamat kooli asutamisest, koolis õppimisest, koolijuhatajatest, koolilastest ja koolielu sündmustest  selles majas läbi pöördeliste aastate. Väärtust lisavad ka fotod ning isikute ja kohanimede loetelu raamatu lõpus.

Napp, Vaino. Kodukandi killud. Pikavere, 2020

Kogumik koosneb paladest eri ajast, paikadest, inimestest. Ühine on kõigi juures Pikaveres ja lähiümbruses toimunu. Raamatus on  ajaleheartikleid, sõnavõtte, kaastöid. Paiga ajalugu on ka konkreetne sündmus, mille tarbeks lugu on kirjutatud. Sisaldab samuti valikut ajaleheartikleid raamatu koostaja tegemistest. Illustreeritud must-valgete fotodega.

PeatusKOHT: Tallinna ja Harjumaa ühissõidukipeatuste uuring: peatuste roll jätkusuutlike ja võrdsete liikumisvõimaluste toetamisel. Tallinn, 2021

Uuring teostati SPINUNIT OÜ ja Demos Helsinki OY poolt vahemikus august-november 2020. Uuringu tellis Harjumaa Omavalitsuste Liit ja seda rahastati Läänemere piirkonna programmi vahenditest. Uuringu raport koosneb 6 osast s.h. peatuste andmepõhine analüüs, paikvaatluse tulemused. Paikvaatluses näiteks on analüüsitud 64 peatust 25 asukohas (Treppoja risti bussipeatus, Vasalemma rongipeatus, Rummu bussipeatus, Keila raudteejaama bussipeatus, Laagri rongipeatus jt.).  Varustatud paljude tabelite ja fotodega.

Kändler, Tiit. Kõige selle keskel : Kalamaja agulist Reaalkooli. Tallinn, 2020

Teadusajakirjanik ja teaduse populariseerija Tiit Kändleri sünnikoht on Harjumaal Turbas.

Ta on kirja pannud oma lapsepõlve loo humoorikalt ja kaasahaaravalt. Lahti rullub ehe elu Kalamajas 1950-ndatel, aga ka Turbas, Lillekülas ja tänases Reaalkoolis

Tudre, Ilse. Raasiku ja tema ümbrus ajavoolus. Raasiku, 2021

Selles mahukas (784 lk. ja üle 600 foto) raamatus on põhjalik ülevaade Raasiku endise mõisa valduste 800 aastasest ajaloost. See on tihedalt seotud praeguse Anija valla, Peningi ja praegu Jõelähtme vallas asuva Haljava mõisaga, seega palju ajaloolist materjali ka nende kohta.

1. osa hõlmab ajalugu aastani 1800 ja on koostatud pastor Wrede Harju-Jaani kirikukroonika põhjal.

2. osas on aastad 1800 – 1900 ja põhineb Agari talu peremehe Priidik  Andevei kodukroonikal ja inimeste mälestustel

3. osa on ajast 1900 kuni tänapäevani, sisaldades paljude inimeste meenutusi

4. osas on ülevaade Raasiku ümbruse põlistaludest

Raamatu autor on kodu-uurija ja endine apteeker.

Tervitused Viimsist . Tallinn, 2020

See kaunilt kujundatud raamat annab põgusa ülevaate Viimsi valla elukeskkonnast läbi külade ja läbi inimeste. Viimsi on kiirelt arenev ja kasvava rahvaarvuga vald. Looduskauni Viimsi poolsaare suurim väärtus on inimesed, kes seal praegu elavad.  Viimsi külad on kohaliku identiteedi kandjad. Raamatu lehekülgedel kajastub nii külade ajalugu kui ka tänane päev. Trükis on juubeliväljaanne ja valmis valla 101. aastapäevaks koostöös Viimsi Vallavalitsuse, Rannarahva Muuseumi ja kohalike elanikega.

Mõttelend : Kehra Gümnaasiumi VII almanahh.  Kehra, 2020

Igaüht meist vahel tabab kirglik loomisnälg,
Almanahhi loomingust on talletatud jälg,
Jäädvustatud ajalukku viie aasta kulg,
Mida paberile pannud pintsel, kaamera ja sulg.
Aitäh, hea lugeja, et sellest osa saad –
Meiepoolne rõõm on ilu jagada.

/Anne Tammaru luuletus trükise tagakaanelt/

Uusi raamatuid 2020

Harju sport : parimad sportlased – harjumaalased : 1940-1991 / koostaja Peeter Böckler /. Tallinn : Mixi kirjastus, 2019, 431 lk.

See on mahuka teatmeteose teine trükk täienduseks viis aastat tagasi ilmunud Harjumaa sporditippude elulugudele. Teatmik on koostatud spordialade lõikes tähestikulises järjestuses. Alfabeedist leiab ka sportlased ja sporditegelased. Kõikide isikute kohta käiv info on varustatud tolleaegse fotoga. Seost Harjumaaga näitab artiklis alla joonitud kohanimi.

Harju maakonna arendusstrateegia 2013+. Tallinn : Harjumaa Omavalitsuste Liit, 2019, 62 lk.

Harju maakonna arengustrateegia on maakondlik kokkulepe erineva tasandi institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsetest vajadustest lähtuva arenguvajaduste sisendi andmine riigile. Strateegia toetub kolmele põhisambale: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster.

Toomingas, Garina. 100 luuletajat Harjumaalt. [Tallinn], 2019, 118 lk.

Luuleraamatukese on projekti „100 luuletajat Harjumaalt „ raames kokku pannud Aruküla Kultuuriseltsi juht Garina Toomingas, toetajad olid Harju Omavalituste Liit ja Raasiku vald.

Tuntud ja vähemtuntud inimesed paljudest Harjumaa paikadest on luuleridadesse seadnud Eestimaa ja tema looduse. Sisukorras on kirjas kõik 50 luuletajat vastava kohanime all. Näiteks Ruila – Leelo Tungal, Andineeme – Anneliis Paju, Saku – Erika Rausberg, Türisalu – Sulev Oll, Keila – Helvi Jürisson jt.

Niinre, Ardo. Kaduvad mälestused : 70 aastat 1949. Aasta 25. Märtsi suurküüditamisest lähivaatega Tõdva vallale. Kiili, 2018-2019, 102 lk.

Need üleskirjutatud mälestused on mitme haruga lugu meie rahva kallal toime pandud ülekohtust. Arreteerimistest ja küüditamistest rääkisid raamatu koostajale paljud kannatanud. Lisatud on ajalooline taust ja intervjuude lähtekohaks on praegune Kiili vald, end. Tõdva vald.

Väärtuslikuks osaks on arreteeritute päevikud. Olemas on küüditatute ja nende perede nimekirjad. Enamus arreteerituid veeti Keila raudteejaama, väljasaatmiskohaks oli Novosibirski oblast Venemaal.

Võidujooksus kaduvate mälestustega (ka kõige nooremad küüditatud on saamas 70 aastaseks) on see kogumik üheks sammuks jäädvustamaks meenutusi küüditatute elust Siberis.

100 aastat armastust : mälestuste kogumik. Keila, Harjumaa Muuseum, 2019, 112 lk. (Harjumaa Uurimusi 10)

2019. aastal taaselustas Harjumaa Muuseum mälestuste kogumise võistluse. Seekord oli teemaks armastus. Võistlusele saabus 16 erinevat lugu.

Selles kogumikus on erinevatest aegadest pärit lood ja mälestused armastusest, perekonnast, suhetest ja lähedastest. On lood tutvumistest, kohtamas käimistest, armumistest, kokku kolimistest, perekonna loomisest. Ka raskustest kaaslase leidmisel, mittetoimivatest suhetest, petmistest, lahkuminekutest, lootuste purunemisest jne. Seega – mitmekesine pilt armastusest ja lähedusest. Vanimad lood on leidnud aset 20. sajandil vahetult enne Esimest maailmasõda, uuemad mälestuskillud on aga möödunud suvest.

Ado Köögardali päevaraamat 1944. [Tallinn] : Harjumaa Muuseum, 2019, 168 lk.

Päevaraamatu käsikirja on ümber kirjutanud, toimetanud ja kommenteerinud Anu Saluäär-Kall (sünd. Vaher), Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali lapselaps.

Millised sündmused ja mis toimus Keilas 1944. aasta märtsist maini, 9. oktoobrist 31. Detsembrini, kõik see on päevade kaupa dateeritult päevaraamatus põhjalikult kirjas. Vahekokkuvõtetesse ning 21.-23. septembrini toimunud sündmustele on käsikirja toimetaja lisanud ka oma mälestusi.

Fakte, sündmusi ja konkreetseid inimesi on palju. Keilakatele võiks see ajalooline päevaraamat suurt huvi pakkuda.

Pulver, Andres. Kuidas kultuuritegelased lahkuvad. Tallinn : Tänapäev, 2019, 329 lk.

Raamat Eesti kultuurile oluliste tegelaste (näitlejad, lauljad, kirjanikud jt.) elust ja lahkumisest siit maisest elust. Surma põhjused, matused. Hauatähistest on fotod. Raamatus on Tallinna Metsakalmistule ja Tallinna Rahumäe kalmistule maetud kultuuritegelaste matusepaikade kaart.

Harjumaaga olid seotud:

Amandus Adamson (Paldiski), Anna Raudkats (Aegviidu), Eduard Vilde (Keila), Evald Hermaküla (Maardu), Nikolai Triik (Leetse-Lepiku Paldiski lähedal), Raimond Valgre (Riisipere), Silvi Vrait (Kehra).

Väikesaarte võlu : Eesti väikesaared lugudes ja päevapiltidel 1918-1940. Tallinn : Tammerraamat, 2019, 176 lk.

See on fotoalbum Eesti väikesaartest koos ajalooliste piltide, lugude ja juhtumitega. Iga saare kohta on lisatud rubriik *Huvitavaid fakte* ning *Lood ja legendid*. Raamatust leiab ka järgmised Harjumaa saared: Pakri saared, Naissaar, Prangli saar, Keri saar.

Raamatus on kasutatud Rahvusarhiivi filmiarhiivi fotokogu fotosid, mis on pärit aastatest 1920-1940.

Kalve, Theodor. Mõnda minevikust: mälestused, pärimused, tõsielulood. /Tallinn, 2019

Pika aja vältel, peamiselt küll aastail 1970–1991, on kogumiku autor Theodor (Teodor) Kalve (1901–1992) kirja pannud oma pikal eluteel kuuldut ja nähtut: mälestusi, pärimusi, tõsilugusid jm. Lisaks on kogumiku kokkuseadja Evi Juhkam oma isalt lugusid üles kirjutanud. Kogumik sisaldab 89 pala, sh mõned laulud ja kirjad. 

Kogumiku autor Theodor Kalve sündis 10. septembril 1901 Harjumaal Padise vallas Rannakülas Kiriku-Kõrtsu talus. Tema juured on mitme põlvkonna kestel olnud kinni Harjumaal. 

Theodor oli pere üheksast lapsest vanim. Ta oli 18-aastane, kui suri isa Julius Kreideberg. Theodorist sai perepea ja tegevusalaks põllutöö, mille küljes ta oli südamega. Kuid loobuda oli tulnud soovist saada meremeheks. Lisaks enda kuuele lapsele on tal kümme lapselast ja kolmteist lapselapselast.

Elu kestel tegutses ta aktiivselt kultuurielus, poliitikas, isetegevuses ja spordis. Oli Kaitseliidu liige. Palju aastaid oli ta Madise koguduse esimees ja vöörmünder.

Theodoril oli õnn elada hea tervise juures kõrge vanuseni, ta elutee jõudis lõpule enne 91. sünnipäeva (4. august 1992). Ka oli tal õnn ära näha Eesti taasiseseisvumine, mille saabumist ta oli kaljukindlalt uskunud. Theodor Kalve puhkab Madise kalmistul.

Siinkohal tuleks mainida Theodor Kalve ergast keelevaistu, suurt lugemishuvi ja suurepärast mälu veel vanas easki. Endisaja asju ja sündmusi tuldi ikka Theodori käest küsima. Oma rikkalikke mälestusi armastas ta sageli jutustada oma pere ringis, samuti ka sõprade keskel. Hästi tundis ta kodukihelkonna murdekeelt. Ta märkas erinevusi naaberperede ja -külade keelekasutuses.

Meie lood 3. /Tallinn, 2019

Nii nagu eelmised raamatud, talletab ka „Meie lood 3” järeltulevate põlvede tarvis nende inimeste mälestusi, kelle elu on ühel või teisel kombel seotud nõukogude okupatsiooni vaenamisega, vangistuse või Siberisse küüditamisega.

Raamatu autoriteks on kümme inimest, kel igal oma lugu ja mälestused. Muu hulgas jõuab lugejani ühe pere ehe Siberi kirjavahetus ja ka ühed luulevormis mälestused. Ning raamatu lõpus jõuame tänase päeva lähedale – küüditatute järeltulijad kirjutavad Siberisse jäänud inimeste haudade otsinguist ja võõrale maale jäänute mälestuse jäädvustamisest.

Raamatus on ka mitmete keilalaste mälestusi nagu Eha Ausmeel, Margot Laul, Inge Tuberg. Urmas Leitmäe on aga avaldanud oma ema Elvi-Aino Leitmäe( s. Lilienberg) ja vanaema Helmi Lilienbergi mälestused.

Teised autorid: Ants Kraut, Eino Eiskop, Vilma Leitmäe, Uno Sirel, Andi Kivinukk, Janeli Jallai

Tamm, Andre. Kõnekad kümnendid : Saku 1980-2005.  /Tore Kirjastus, 2020

Mälestustekogumikus  „Kõnekad kümnendid. Saku 1980‒2005″ annab autor lahedalt mitmekülgse ülevaate noorsooelust Sakus, aleviku elukorraldusest ja arengutest. Lugeja saab ehedalt osa koolielu põnevatest lehekülgedest aastail 1982‒1991. Autor kirjeldab pöördeliste aastate seiklusi kaasahaaravalt, meenutab linnalähedase aleviku unikaalseid detaile, tutvustab Saku värvikaid isiksusi, kes noortele eeskujuks.

Vabakutseline kirjanik ja ajakirjanik Andre Tamm on sündinud 1976. aastal Tallinnas. Esimesed eluaastad möödusid Rapla rajoonis Lelle alevikus, kust kolis perega Harju rajooni Saku alevikku. Õppinud Artur Vaderi nimelises Saku Keskkoolis, Keila Õhtukeskkoolis ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Töötanud riigiasutustes ja ettevõtetes. Esimene raamat „Lapsepõlveküla” (2014) pälvis tunnustuse. Lugejateni on jõudnud luulekogumikud „Luuletused ja poeemid” ja „Siserännakud” (2017). Lühinaljad ja libauudised ilmusid aastail 2016‒2017 naljaajakirjas Pilkaja. Teeb kaastööd eesti- ja soomekeelsetele meediaväljaannetele.

Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel. /Tallinn, 2020

Fotoalbum toob vaataja ette Kuusalu aleviku kujunemise 120 aasta jooksul fotograafide pilgu läbi. Missuguseid muutusi on Kuusalu kihelkonnakeskus 120 aasta jooksul läbi teinud, saab raamatu lehekülgedel näha võrrelduna tänapäevaste fotodega, mis on esitatud vanadega kõrvuti. Raamatus on 365 fotot, neist 200 on vanad, millest omakorda vaid mõni üksik on varem trükivalgust näinud. Lõviosa raamatus avaldatud vanadest fotodest pärineb kohalike seltside-organisatsioonide ja Kuusalu inimeste endi erakogudest. Kokku on raamatus esindatud 46 kogu materjalid.

Raamat on välja antud kvaliteetses ofsettrükkis. Fotod on suureformaadilised ja detailirohked. Peaaegu poolte ajalooliste fotode puhul on raamatus avaldatu skaneeritud algselt fotomaterjalilt (negatiivid, diapositiivid, klaasnegatiivid). Kõik fotod on varustatud lisainfoga.

Raamatu alguses leiab lugeja veel ülevaate Kuusalu kandis tegutsenud fotograafidest, aleviku ehituslikust kujunemisloost ning kihelkonnakeskuse teedevõrgust. Raamatus on avaldatud mitmeid kaarte nii Eesti- kui välisarhiivide varasalvest. Viimaste hulgas leiab huviline ka Ida-Harjumaa kaardilehe Eestimaa kubermangu 1-verstast topograafilisest atlasest (1803-1804), mis pärineb Venemaa Riiklikust Sõjaajaloo Keskarhiivist (Moskva).

Koostaja: Sven-Olav Paavel. Raamat on ilmunud Laurentsiuse Seltsi egiidi all, 2020

Berglund, Sten; Verk,Marju; Aasmets, Kersti. Joaveski lugu. Joaveski, 2020, 256 lk. : fotod

Ida-Harjumaa ja Lääne-Virumaa piirialal asuva Joaveski küla ajalooline ülevaade alates aastast 1583 kuni tänapäevani. Raamatu kokkupanijad on ka ise elanud samas külas. Väljaanne koosneb neljast osast: * Joaveski küla 1583-1945 * Joaveski Papivabrik ja küla 1945-2020 * Joaveski Algkooli ajalugu * Mälestused*.

Kuusalu meeskoori lugu : 1867-2017 / Tekst :  Ado Pärn. [Kuusalu] : R. Valgiste, 2017, 276 lk. : fotod

Kuusalu meeskoori lugu alates 1867. aastast kui hakati valmistuma esimeseks laulupeoks kuni tänapäevani välja koos koorilaulu vaibumiste ja tõusudega Kuusalu kandis. Lisatud ka nimekirjad Kuusalu meeskoori dirigentidest, meeskoori vanematest ja meeskoori lauljatest läbi aegade.

Liivik, Kristiina; Toming, Iljo; Seegel, Elina; [ jt ] . Saue Muusikakool 20.  Tallinn,

2017, 96 lk. : fotod

Saue Muusikakooli 20-aastase tegevuse ülevaade ja kokkuvõte.

Keila : turismikaart  – tourist map. Keila Linnavalitsus: Regio, 2020

Romantiline Rapla : läbi nelja aastaaja / [haikude autor: Andres Ehin]. Rapla : Rapla Linnavalitsus, 2001, 228 lk. : fotod

Raplat on pildistatud kõigil neljal aastaajal. Piltidele lisavad meeleolu luuletaja Andres Ehini 17-silbilised Jaapani luule lühivormid – haikud.