Kodulugu

Koduloolised materjalid

Keila linna ja Harjumaa kohta võib leida teavet elektroonilisest andmebaasist URRAM, millesse sisestatakse kodulooteemalisi artikleid alates 2003 aastast.

Sisestatud kirjed kajastuvad internetipõhises andmebaasis www.kodulugu.ee, kus on ka artiklite täistekste.

Enne seda, alates aastast 1997, kasutati kirjete sisestamiseks Norra raamatukoguprogrammi Micromarc. 2003.a. konverteeriti selle andmebaasi kirjed uude veebipõhisesse programmi Urram, tehnilistel põhjustel siiski mõningate ebatäpsustega.

Varasema perioodi kohta (kuni aastani 1997) on olemas Harjumaa ja Keila linna kohta kaartkataloog, mille  ülesehitus on temaatiline (ajalugu, haridus, loodus, personaalia jne.).

Koduloolisse fondi tellitakse asjakohaseid raamatuid ja teisi trükiseid. Eelnevast ajast on olemas ka ajaleheväljalõigete mappe, nimestikke ja muid materjalid.

Kodupaigaga seotud isikute kohta koostatakse Tähtpäevakalendrit. Uut koduloolist kirjandust ja isikute juubelitähtpäevi tutvustatakse vastavate raamatunäituste ja -väljapanekutega.

Raamatukogus on võimalik lugeda järgmisi Harjumaa ajalehti:

 • Harju Elu   1954 – 1992; 2008 –
 • Harju Uudised   2002
 • Harjumaa   1992 – 2008
 • Harju Ekspress   2006 – 2009
 • Keila Leht   1991 – 1995; 2007 –
 • Keila: linna infoleht   2001 – 2007
 • Keila Nädal   1998
 • Lääne-Harju Ekspress   1995 – 2006
 • Sõnumitooja   1994 –
 • Bolševistlik Sõna : Keila rajooni ajaleht   1950-1952
 • Kollektiivne Töö : Keila rajooni ajaleht   1953-1962
 • Leninlik Lipp : Loksa rajooni ajaleht   1955-1957

On olemas ka valik valdade ja linnade ajalehti nagu Saku Sõnumid, Rae Sõnumid, Viimsi Teataja, Kiili Leht jt.

Kodulooliste materjalide otsimisel saab kasutada ka:

Vaata ka portaali tutvustav video: https://youtu.be/4_-3wjFM-Vc

NB! DIGAR`it täiendatakse pidevalt

Lisaks sellele leidub andmebaasis DIGAR (www.digar.ee) näiteks  märksõnale “Harjumaa” üle 20 vaste ka raamatuid ja üle 400 vaste  pildimaterjali (fotod, postkaardid), s.h. näiteks märksõnale “Keila” 58, “Nissi” 8, “Kose” 19, “Saku” 5, “Paldiski” 61 vastet,  jne. /seisuga jaan., 2015/