Maski kandmise kohustus alates 26. augustist

Head lugejad ja raamatukogu külastajad!
Alates neljapäevast, 26. augustist muutub maski kandmine kohustuslikuks kõigis avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. Seega palume teil raamatukokku sisenedes kanda maski, desinfitseerida käed, soovitame hoida teiste külastajatega distantsi.

Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi. Näiteks tuleb maske hakata kandma poodides, apteekides, telekommunikatsiooniettevõtte, panga või muu asutuse teenindussaalides, raamatukogudes ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Maskikandmise kohustuse ja COVID tõendi esitamise nõue kehtestatakse tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamiseks. Arvestades COVID-19 leviku hetkeolukorda Eestis ja nakkusleviku prognoositavat tõusutrendi, mõjutab COVID-19 nakatunute ja haigestunute hulk tavapärast arstiabi kättesaadavust.

Täpsemat info COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta leiab – https://www.kul.ee/covid-tervisetoend. Kultuuriministeeriumi lehelt https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond leiab juhised tegevuste korraldamiseks uutes tingimustes. Lehte uuendatakse jooksvalt.

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või eelnevalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikus korraldatud tegevustes.  

See tähendab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes, samuti spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates, avalikel koosolekutel ja üritustel nagu teatris, kinos, kontserdil (k.a  kirikukontserdil), konverentsil, muuseumides ja näitusasutustes jmt.

Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui sisenetakse toitlustusettevõttesse ette tellitud toidu kaasaostmiseks (ent siis tuleb kanda maski).

Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel. Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.