Vabadussõja Ajaloo Selts kutsub raamatuesitlusele

Vabadussõja Ajaloo Selts kutsub raamatuesitlusele

Olete oodatud Vabadussõja Ajaloo Seltsi raamatu 100 aastat Vabadussõja mälestusmärke esitlusele.
Esitlus toimub 21. veebruaril algusega kell 17.00 Harju Maakonnaraamatukogus.

Raamat tutvustab sõnas ja pildis 696 Eesti Vabadussõjaga seonduvat ja Vabadusristi kavaleridele pühendatud mälestusmärki (mälestussambad, -kivid, -ristid, -tahvlid, Rahu kirik, mälestusehitis, kabel, rahvamaja, koolimaja, kirikuvärav, kiriku torn ja väikevormid). Vormilt sageli üsna lihtsaid sambaid või tahvleid püstitades avaldas rahvas austust neile, kes aitasid Eestile kätte võita riikliku sõltumatuse. Mälestusmärgid ise aga kujunesid Eesti vabaduse sümboleiks.

Nõukogude okupatsiooni ajal suurem osa vabadussambaid lõhuti, rikuti või peideti. Niipea kui olud võimaldasid, algas sammaste hoogne taastamine. Aastaks 2022 oli taaspüstitamata veel vaid 14 esimesel iseseisvusperioodil püstitatud mälestusmärki. Peale nende on rajatud ka 83 uut mälestusmärki ning 103 tähist Vabadusristi kavaleride mälestuseks ning veel 23 liitlastele.

Teatmeteoses “100 aastat Vabadussõja mälestusmärke” on 1322 fotot.

Vabadussõja Ajaloo Selts